Африкаансча Түзөтүү

сары

Голландча Түзөтүү

сары