АнглисчеОңдоо

кыргызча

  • зат атооч

беттеме

каптама

  • этиш

бетөө

каптоо