Норвежче түзөтүү

жеңил

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

жеңил

Шведче түзөтүү

жеңил