англисче түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч

кафе кафекана