Датча түзөтүү

bad

Голландча түзөтүү

bad

Англисче түзөтүү

кыргызча:

  • сын атооч:

Ложбанча түзөтүү

bad

Норвежче түзөтүү

bad

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

bad

Полякча түзөтүү

bad

Шотладиялык Гелча түзөтүү

bad

Шведче түзөтүү

bad

Волапюкча түзөтүү

bad