Англисче түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч:

Чехче түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч:

Французча түзөтүү

Хорватча түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч:

Норвежче түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч:

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч:

Серб-хорват түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч:

Шведче түзөтүү

кыргызча

  • зат атооч: