Галисича

түзөтүү

сары

Португалияча

түзөтүү

сары