Астурийче түзөтүү

alma

Азербайжанча түзөтүү

alma

Галисича түзөтүү

alma

Англисче түзөтүү

alma

Латынча түзөтүү

alma

Ладиночо түзөтүү

alma

Мажарча түзөтүү

alma

Испанча түзөтүү

alma

Италянча түзөтүү

alma

Португалияча түзөтүү

alma

Түркмөнчө түзөтүү

alma

Түркчө түзөтүү

alma