Англисче түзөтүү

abaka

Себуанча түзөтүү

abaka

Малайча түзөтүү

abaka

Полякча түзөтүү

abaka

Тагалогчо түзөтүү

abaka

Жаванизче түзөтүү

abaka