Башбаракты ачуу

Wiktionary β

Wiktionary:English - Kyrgyz: L

lonely - jalgyz
lol (computer abbreviation: lots of laughs) - катуу күлүү