Башбаракты ачуу

Wiktionary β

Wiktionary:English - Kyrgyz: A

ABC (informal) - алипбе, алиппе
access - жетүү, кирүү
according to - боюнча; байланыштуу
alphabet - алипбе, алиппе
and - жана
answer - жооп
apple алма
ask - сура