Англисче түзөтүү

Юпитер

Африкаансча түзөтүү

Юпитер

Төмөнкү немисче түзөтүү

Юпитер

Баскча түзөтүү

Юпитер

Бретончо түзөтүү

Юпитер

Чехче түзөтүү

Юпитер

Датча түзөтүү

Юпитер

Голландча түзөтүү

Юпитер

Батыш Фризче түзөтүү

Юпитер

Эстончо түзөтүү

Юпитер

Финче түзөтүү

Юпитер

Фаросча түзөтүү

Юпитер

Французча түзөтүү

Юпитер

Илокочо түзөтүү

Юпитер

Немисче түзөтүү

Юпитер

Индонезче түзөтүү

Юпитер

Мажарча түзөтүү

Юпитер

Интерлингва түзөтүү

Юпитер

Латынча түзөтүү

Юпитер

Люксембургча түзөтүү

Юпитер

Норвежче түзөтүү

Юпитер

Полякча түзөтүү

Юпитер

Ретороманче түзөтүү

Юпитер

Румынча түзөтүү

Юпитер

Серб-хорват түзөтүү

Юпитер

Словенче түзөтүү

Юпитер

Словакча түзөтүү

Юпитер

Хорватча түзөтүү

Юпитер

Шведче түзөтүү

Юпитер