Ачехче түзөтүү

Австралия

Албанче түзөтүү

Австралия

Арагончо түзөтүү

Австралия

Аромунча түзөтүү

Австралия

Астурийче түзөтүү

Австралия

Балийче түзөтүү

Австралия

Баскча түзөтүү

Австралия

Шонача түзөтүү

Австралия

Корсиканча түзөтүү

Австралия

Венетсианче түзөтүү

Австралия

Испанча түзөтүү

Австралия

Галисича түзөтүү

Австралия

Фижи жиндиче түзөтүү

Австралия

Калаалисутча түзөтүү

Австралия

Игбочо түзөтүү

Австралия

Идо түзөтүү

Австралия

Илокочо түзөтүү

Австралия

Интерлингва түзөтүү

Австралия

Интерлингүде түзөтүү

Австралия

Индонезче түзөтүү

Австралия

Англо-саксончо түзөтүү

Австралия

Англисче түзөтүү

Австралия

Италянча түзөтүү

Австралия

Эбече түзөтүү

Австралия

Конгочо түзөтүү

Австралия

Кикуйиче түзөтүү

Австралия

Ладиночо түзөтүү

Австралия

Латынча түзөтүү

Австралия

Лигурче түзөтүү

Австралия

Гандача түзөтүү

Австралия

Малайча түзөтүү

Австралия

Минангкабауча түзөтүү

Австралия

Неополитанча түзөтүү

Австралия

Науталче түзөтүү

Австралия

Норвежче түзөтүү

Австралия

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

Австралия

Новиалче түзөтүү

Австралия

Пампанганиче түзөтүү

Австралия

Папиаменточо түзөтүү

Австралия

Пидмонтче түзөтүү

Австралия

Полякча түзөтүү

Австралия

Ретороманче түзөтүү

Австралия

Румынча түзөтүү

Австралия

Сардинче түзөтүү

Австралия

Түндүк Саамиче түзөтүү

Австралия

Соточо түзөтүү

Австралия

Суточо түзөтүү

Австралия

Сицилийче түзөтүү

Австралия

Сомаличе түзөтүү

Австралия

Суахиличе түзөтүү

Австралия

Сунданча түзөтүү

Австралия

Тагалогчо түзөтүү

Австралия

Тонганча түзөтүү

Австралия

Тумбукача түзөтүү

Австралия

Чвиче түзөтүү

Австралия

Финче түзөтүү

Австралия

Фижиче түзөтүү

Австралия

Жаванизче түзөтүү

Австралия