КытайчаОңдоо

Айтылышы жана аныктамасын – see .
(This белги, , is the simplified form of .)