Маринуется 万葉仮名: man'yōgana тартып хираганача өнүктүрүүгө

Жапанча

түзөтүү
Kanji in this term
まん
класс: 2
よう
класс: 3
か > が
класс: 5

класс: 1
Alternative spelling
萬葉假名 (kyūjitai)
  1. Япониянын үндөрдү атынан Кытай белгилерди колдонуу менен эрте жапон синоним: хираганача жана катакана башаты

Ошондой эле

түзөтүү