Кыргызча

түзөтүү

үй-бүлө

  1. Ошол эле төбөсүнө (ESP. атасы, апасы жана балдары) астында жашаган адамдардын тобу.
  2. орток ата менен адамдардын тобу.
  3. нике, таандык болуу же кабыл алуу менен байланышкан адамдар.
  4. Сүрөт. ишенимдер же кызыкчылыктары менен бириккен адамдардын тобу бир жерден чыккан.
  5. касиеттерин же жалпы мүнөздөмөгө ээ нерселер тобу.
  6. биологиялык категория жалпы чыгышы менен бир же бир нече уруулардын же уруулар камтыйт жана башка урууларга же кырып өзгөчөлүктөрү менен урууларга айырмаланган.
  7. Анын түрлөрүн белгиленген дизайны бирдей мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат.

Котормолор

түзөтүү