Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка

Орусча түзөтүү

ар. редко
то есть.