Кыргызча түзөтүү

шире I
ир.
1. сироп; навар; сладкий сок;
гүлдүн ширеси нектар;
2. прям. перен. смак сладость;
көрүнбөс ширеси бар сөздөрү анын стих. его слова содержат невидимую сладость;
3. перен. сплав соединение;
алтын менен күмүштүн ширесинен бүткөндөй фольк. будто из сплава серебра и золота он (богатырь) создан.
шире II:
ире-шире см. ире.
шире- III
1. (о металле) свариваться;
2. заполняться (о впадинах); набиваться чем-л.;
бутума тикенек ширеп (или ширелип) калды в мою ногу набилось много колючек;
койдун жүнүнө кум ширеп калды в шерсть овцы набилось много песку.