КыргызчаОңдоо

так; такой;
ушундай эмеспи? не так ли? не правда ли?
ушундай болуп келди жана мындан ары да ушундай болот так было так будет и впредь;
ушундай экен-ээ! так вот оно как!; так вот оно что!;
ушундай да болмок (или болчу) беле? виданное ли это дело? где это видано?
ушундай эле боло койсун а хоть бы и так; допустим что это так.