Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка .

Мааниси түзөтүү

  1. Түркиянын тургуну же жергиликтүү тургуну, ошол өлкөнүн негизги калкын түзгөн элдин өкүлү