Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка

'этиш

котормолор түзөтүү