Кыргызча түзөтүү

саат

  • Италияча: ora (ора)
  • Англисче: hour (ауа)
  • Финче tunti <fi>
  • латынча: hora (хора)
  • Немисче: Stunde (штунде), Uhr (уур)
  • Орусча: час
  • Полякча: godzina (годзина)
  • Түркчө: saat (саат)

Моңголчо түзөтүү

синтези