Кыргызча

түзөтүү
  • Англисче: winter (уинта)
  • латынча: hiems (хиэмс)
  • Немисче: Winter (винтер)
  • Орусча: зима
  • Полякча: zima (зима)
  • Түркчө: kış (кыш)

Тувинче

түзөтүү

кыш