Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка .

Зат атооч түзөтүү

кирпи

Котормолор түзөтүү