Кыргызча түзөтүү

иллюстрация.

Орусча түзөтүү

иллюстрация.