Кыргызча түзөтүү

жылдыз

 

Италияча: stella
Немисче: stern
Англисче: star