Жанат

Кыргызча түзөтүү

Зат атооч түзөтүү

  1. Түнкү Америкада жашоочу, түнкү сүт эмүүчү

Котормолор түзөтүү