Кыргызча түзөтүү

вексель.

Орусча түзөтүү

вексель.