Кыргызча түзөтүү

зат атооч

котормолор түзөтүү

Орусча түзөтүү

варвар