Кыргызча

түзөтүү

Орусча

түзөтүү

ясный; конкретный;
айкын жолбашчылык конкретное руководство;
айкын көрсөт- ясно показать;
айкын көрүнүп турат ясно видно;
айкын зоо отчётливо выступающая скала;
айкын-ачык или ачык-айкын ясный чёткий определённый;
айкын-ачык чаралар белгиленди намечены чёткие мероприятия.