Кыргызча түзөтүү

авторитет

  • зат атооч:

Орусча түзөтүү

авторитет