1. авторлукту тактоо;
  2. иштеп чыгууга, таркатууга, колдонууга автордук укук алуу; ушундай укуктун өзү;
  3. кандайдыр бир аракетти аткаруу укугун текшерүү үчүн жүргүзүлгөн идентификация, бир нерсеге укук алуу, ушундай укуктун өзү;
  4. компьютердик системада каттоо.