Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка

Эквадор

Казакча түзөтүү

Эквадор

Моңголчо түзөтүү

Эквадор

Орусча түзөтүү

Эквадор