Кароо дагы Asia

Португалияча түзөтүү

Азия

Түндүк Саамиче түзөтүү

Азия